Viherkatot

Soveltuvin kaltevuus viherkatoille on 1:20…1:50. Näin mahdollistetaan kasveille parhaat olosuhteet ja ehkäistään liikaa vettymistä tai kuivumista. Loivemmat katot (1:50…1:80) ovat mahdollisia varauksin, ja niissä tulee huomioida mm. salaojituksen tärkeys. Jyrkemmät kuin 1:5 vaativat liukumisen estämisen huomioimista, yli 1:3 kaltevuuksilla tarvitaan erikoistoimenpiteitä liukumista vastaan, ja niissä tarvitaan aina tapauskohtainen suunnittelu. Yli 1:1 kaltevuuksia ei suositella viherkatoille lainkaan. Kaltevuudet ja vedenpoisto tulee suunnitella niin, että vesi pääsee esteettä poistumaan katolta.

YP162.jpg YP163.jpg

YP162

Viherkatot/katosrakenteet
Maksaruohokatto
Kasvuvalusta multa
Kaltevuus 1:10 - 1:50

YP 163

Viherkatot/katosrakenteet
Maksaruoho-sammalkatto
Kevytrakenteinen
Kaltevuus 1:15 - 1:50 

   

 


YP-DET156.jpg YP-DET158.jpg

YP-DET156

Viherkatot/katosrakenteet
Maksaruohokatto
Kasvuvalusta multa
Alaräystäs

YP-DET158

Viherkatot/katosrakenteet
Maksaruoho-sammalkatto
Kevytrakenteinen
Alaräystäs

   
YP-DET157.jpg YP-DET159.jpg

YP-DET157

Maksaruohokatto
Kasvuvalusta multa
Päätyräystäs

YP-DET159

Maksaruoho-sammalkatto
Kevytrakenteinen
Päätyräystäs

   

 

Zip-paketti