Nordic Waterproofing FI:n tietosuojaseloste: asiakkaat, toimittajat ja yhteistyökumppanit

Verkkosivustomme osoite on: kerabit.fi

1 Johdanto

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan Kerabit Oy:n ja sen tytäryhtiöiden EG-Trading Oy, Kerabit Katto Oy, Kerabit Kattohuolto Oy, Kerabit Kiinteistöt Oy, Kerabit Julkisivut Oy, Kerabit Kattoelementit Oy, Kerabit Aurinkosähkö Oy, SPT-Painting Oy ja Vesikattopalvelu Kajaani Oy (”Nordic Waterproofing”) kulloinkin noudattama tietosuojakäytäntö. Mikäli tästä käytännöstä on poikkeuksia, niistä kerrotaan kunkin tytäryhtiön omalla verkkosivustolla.

Yksityisyytesi ja digitaalinen turvallisuutesi ovat meille tärkeitä. Henkilötietojesi antaminen meille tulee olla turvallista ja voit luottaa siihen, että käsittelemme tietojasi hyvien käytäntöjen mukaisesti. Nordic Waterproofing on henkilötietojen käsittelyssä rekisterinpitäjä ja voit milloin tahansa olla yhteydessä meihin kysyäksesi tietoja henkilötietojen käsittelystäottamalla yhteyttä jäljempänä kohdassa 9 ilmoitettuun osoitteeseen.

Tällä tietosuojaselosteella on tarkoituksena:

 1. Kertoa kuinka käytämme henkilötietojasi, jotta voimme tarjota sinulle tuotteita ja palveluita, mutta myös voidaksemme tarjota sinulle hyvän kokemuksen asiakkaana, tavarantoimittajana tai yhteistyökumppanina ja
 2. Varmistaa, että ymmärrät mitä henkilötietoja keräämme ja mitä teemme – tai emme tee – antamillasi tiedoilla.

Kun vierailijat jättävät kommentin tälle sivustolle keräämme tiedon, joka on näkyvissä kommentointikentissä, IP-osoitteen sekä selaimen versioon liittyvät tiedot. Sähköpostiosoitteesta luotu Nordic Waterproofing noudattaa henkilötietojen käsittelyssä aina voimassa olevaa lainsäädäntöä kuten Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta (”GDPR”), Suomen kansallista tietosuojalakia ja muuta tietosuojalainsäädäntöä.

2 Mitä sinua koskevia henkilötietoja keräämme, mistä ja miksi?

Se mitä henkilötietoja kulloinkin keräämme, riippuu siitä, missä suhteessa olet yrityksiimme. Tarkemman kuvauksen kerättävistä henkilötiedoista voit katsoa kohdasta 2.1.

Keräämme tietoja sinusta eri lähteistä riippuen siitä, mistä syystä asioimme kanssasi. Pääasiassa keräämme henkilötietoa suoraan sinulta itseltäsi,

mutta joitain verkkosivuillamme vierailevien henkilötietoja keräämme verkkosivuillamme käytössä olevien seuraavien analytiikka- ja suostumuksen hallintatyökalujen avulla:

 • Google Analytics
 • Piwik Pro
 • Adform
 • Youtube, Google
 • Facebook
 • LinkedIn
 • AppNexus
 • Google Marketing Platform
 • Lead Forensics
 • Google

2.1 Mitä henkilötietoja keräämme?

Keräämme sinusta pääasiassa seuraavia henkilötietoja:

 1. tietoja, joita käytetään voidaksemme täyttää sopimukset ja lakisääteiset velvollisuudet ja
 2. tietoja, joita voimme käyttää oikeutetun etumme tai suostumuksesi perusteella muihin tarkoituksiin, kuten esimerkiksi uutiskirjeiden lähettämiseen tai markkinoinnin toteuttamiseen.

Koosteen käsiteltävistä henkilötiedoista, niiden käyttötarkoituksista, käsittelyn perusteista ja tietojen säilytysajoista voit katsoa tästä:

Yritysasiakkaat

Kuluttaja-asiakkaat

Tavarantoimittajat ja yhteistyökumppanit

3 Jaammeko henkilötietoja muille yrityksille?

Nordic Waterproofing käyttää toiminnassaan erilaisia tietokanta- tai ohjelmistotoimittajia, joista verkkosivustolla vierailevien tahojen henkilötietojen osalta keskeisimmät toimijat on tuotu esille kohdassa 2. Mahdollisten asiakastyytyväisyysselvitysten tai muiden ulkopuolista tukea vaativien prosessien toteuttamiseksi huolellisesti valitsemme aina luotettavan, sovellettavan tietosuojalainsäädännön vaatimukset ja yhtiömme tietosuojapolitiikan täyttävän palveluntarjoajan, jonka kanssa laadimme asianmukaiset henkilötietojen käsittelysopimukset, joissa on riittävällä tavalla huomioitu palveluntarjoajan salassapitovelvoitteet sekä tietojen suojaamiseksi tarpeelliset, asianmukaiset ja ajantasaiset tekniset ja organisatoriset toimet. Tällä tavoin pidämme huolta turvallisuudesta ja luottamuksellisuudesta henkilötietojesi käsittelyssä.

4 Henkilötietojen siirto EU:n/ETA-alueen ulkopuolelle

Nordic Waterproofing saattaa joissain tilanteissa siirtää henkilötietojasi EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Tällainen siirto toteutetaan aina turvallisesti ja lainsäädännön mukaisesti. Nordic Waterproofing varmistaa, että tarpeellisia toimenpiteitä noudatetaan, jotta henkilötietojasi ei siirretä sellaiselle EU:n tai ETA-alueen ulkopuolella sijaitsevalle taholle, joka ei täytä laissa säädettyjä vaatimuksia henkilötietojen käsittelyssä. Siirroissa edellytetään esimerkiksi Privacy Privacy Framework -järjestelyä, tai että Euroopan komissio on hyväksynyt kyseisen maan turvalliseksi henkilötietojen käsittelyssä, tai että henkilötietojen siirtoa koskeva sopimus on tehty Euroopan komission hyväksymien mallilausekkeiden perusteella.

5 Sinun oikeutesi

Me voimme käsitellä ainoastaan henkilötietoja, jotka ovat virheettömiä, asianmukaisia ja tarpeellisia niihin käyttötarkoituksiin nähden joita varten tietoja käsitellään. Sinulla on oikeus kontrolloida tietojesi käsittelyä. Nordic Waterproofing on vastuussa siitä, että henkilötietojasi käsitellään lainsäädännön mukaisesti.

Joko sinun pyynnöstäsi tai omasta aloitteestaan Nordic Waterproofing korjaa, poistaa tai täydentää tietoja jotka on havaittu virheellisiksi tai tarpeettomiksi.

Sinulla on laissa säädettyjä erilaisia oikeuksia henkilötietoihisi. Sinulla on oikeus:

1 Saada pääsy henkilötietoihisi (tarkastusoikeus):

 • Pyynnöstäsi toimitamme sinulle tiedot siitä, mitä sinua koskevia henkilötietoja käsittelemme. Vastaamme pyyntöösi mahdollisimman nopeasti ja viimeistään 30 päivän kuluessa pyynnöstäsi.
 • Sinulla on myös oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista, joita käsittelemme.

2 Pyytää henkilötietojesi oikaisua:

 • Pyynnöstäsi oikaisemme sinua koskevat virheelliset tai epätäydelliset tiedot, joita käsittelemme. Vastaamme pyyntöösi mahdollisimman nopeasti ja viimeistään 30 päivän kuluessa pyynnöstäsi.

3 Pyytää henkilötietojesi poistamista:

 • Pyynnöstäsi poistamme sinua koskevat henkilötiedot, jos ne eivät enää ole tarpeellisia siihen tarkoitukseen, mitä varten henkilötietoja on kerätty. Vastaamme pyyntöösi mahdollisimman nopeasti ja viimeistään 30 päivän kuluessa pyynnöstäsi.
 • Emme voi poistaa henkilötietojasi, mikäli edelleen on olemassa oikeusperuste henkilötietojesi käsittelyn jatkamiselle. Tällöin toimimme pyyntösi mukaisesti niiden tietojen osalta, jotka voidaan poistaa ja mikäli jatkamme muiden tietojen käsittelyä, ilmoitamme käsittelyn oikeusperusteesta ja käsittelyn tarkoituksesta sinulle.

4 Pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista:

 • Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. Voit vaatia rajoittamista muun muassa, mikäli katsot että henkilötietosi ovat epätarkkoja ja olet vaatinut tietojen oikaisua edellä kuvatulla tavalla. Sillä välin kun henkilötietojen oikeellisuutta tutkitaan, henkilötietojen käsittely on rajoitettu.
 • Nordic Waterproofing tekee sinulle ilmoituksen koskien asian selvittämisen tulosta. Varmistamme myös että tarvittavat toimenpiteet koskien tietojen oikaisua tai poistamista ja käsittelyn rajoittamista tehdään myös niiden tahojen toimesta, joille Nordic Waterproofing on mahdollisesti luovuttanut henkilötietojasi.

5 Pyytää tietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen:

 • Sinulla on oikeus, tietyissä tilanteissa, pyytää ja ottaa vastaan ja siirtää omat henkilötietosi jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa toiselle rekisterinpitäjälle. Otathan meihin yhteyttä alla kuvatulla tavalla, jos haluat tietää tästä lisää!

6 Vastustaa henkilötietojen käsittelyä joka perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun:

 • Voit vastustaa henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Mikäli vastustat käsittelyä, jatkamme käsittelyä vain sillä edellytyksellä että on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää sinun etusi. Ilmoitamme sinulle näistä syistä mikäli tilanne sitä edellyttää.

7 Vastustaa henkilötietojesi käyttöä suoramarkkinointiin:

 • Sinulla on aina oikeus vastustaa suoramarkkinointia. Uutiskirjeemme voit perua linkistä, joka lähetetään aina uutiskirjeen mukana.

8 Tehdä valitus henkilötietojesi käsittelystä valvovalle viranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutettu:

 • Sinulla on oikeus valittaa henkilötietojen käsittelystä tietosuojavaltuutetulle, mikäli katsot että toimimme vastoin tätä tietosuojaselostetta, emme toteuta oikeuksiasi tai muuten toimimme vastoin lakia henkilötietojen käsittelyssä.

Tietosuojaviranomaisen yhteystiedot:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki
Vaihde: 029 566 6700
tietosuoja@om.fi

 • Pyynnöt, jotka koskevat mitä tahansa yllä kuvattuja oikeuksia, on osoitettava yhtiölle. Tällainen pyyntö on esitettävä kirjallisesti ja ensisijaisesti hyödyntäen erillistä lomaketta, jonka löydät [täältä].
 • Pyynnöt on lähetettävä alla olevassa kohdassa 9 mainittuun osoitteeseen. Pyytäjän on todennettava henkilöllisyytensä tarvittaessa.

6 Turvallisuus

Sinun tulee voida antaa meille henkilötietojasi turvallisesti. Siksi Nordic Waterproofing käyttää asianmukaisia tietoturvatoimenpiteitä suojellakseen henkilötietojasi esimerkiksi oikeudettomalta pääsyltä, muuttamiselta ja poistamiselta.

Vaikka noudatamme asianmukaisia varotoimia tietojen suojaamiseksi, mikään turvatoimi ei ole täydellisen turvallinen joten kaikista toimenpiteistä huolimatta täydellistä turvallisuutta ei voida saavuttaa.

Mikäli menetämme hallinnan sellaiseen henkilötietoosi, jossa on korkea riski, esimerkiksi henkilötunnukseen, me ilmoitamme sinulle antamillasi yhteystiedoilla tapahtuneesta välittömästi ja viimeistään 72 tunnin kuluessa siitä kun olemme havainneet tapahtuman. Huolehdithan siis itse siitä, että meillä on ajantasaiset yhteystietosi.

7 Muutokset tietosuojaselosteeseen

Me voimme aika ajoin muuttaa tietosuojakäytäntöämme ja tätä tietosuojaselostetta. Tietosuojaselosteen voimassa oleva versio on aina saatavilla verkkosivuillamme.

8 Tietoa evästeistä

Nordic Waterproofing käyttää verkkosivuillaan evästeitä. Saadaksesi lisätietoa siitä, kuinka käytämme evästeitä, katso evästekäytäntömme kultakin verkkosivustolta erikseen.

9 Yhteystiedot

Kiitos kun tutustuit tietosuojaselosteeseemme. Jos sinulla on kysyttävää tietosuojastamme, vastaamme mielihyvin kysymyksiisi!

Rekisterinpitäjä: Nordic Waterproofing FI / Tietosuoja-asiat

Osoite: Rälssitie 6, 01510 Vantaa

Puhelin: +358 10 851 1000

Sähköposti: tietosuoja@kerabit.fi