Tietoa Meistä
/
Whistleblowing-ilmoituskanava

Whistleblowing - ilmoituskanava

Täällä henkilö, joka työnsä yhteydessä havaitsee tai epäilee yleisen edun vastaista toimintaa (rikkomus/väärinkäytös), voi ilmoittaa asiasta turvallisesti.

Ilmoitus käsitellään luottamuksellisesti ja käsittelyyn osallistuu NW Suomen henkilöstöstä valittu neljän salassapitovelvollisen tiimi. Mikäli ilmoitus koskee tiimin jäsentä tai hänellä on yhteyksiä ilmoitettuun asiaan, jää kyseinen henkilö ilmoituksen käsittelystä ulkopuolelle. Asian käsittelyyn ja selvitykseen voi osallistua muitakin NW Suomen asiantuntijoita, mutta ilmoittajan henkilöllisyyttä ei tässä yhteydessä käsitellä. Henkilötiedot tarvitaan ainoastaan ilmoituksen käsittelystä ilmoittamiseen ja tarvittaessa ilmoittajan suojeluun.

Tämä ilmoituslomake on tarkoitettu vain lain tarkoittamiin oikeuden aloihin ja silloin noudatamme lain mukaisia ilmoitus- ja käsittelytoimia. Arvostamme myös muuta palautetta toiminnastamme ja sitä voi antaa sähköpostitse osoitteeseen info.fi@kerabit.fi.

Whistleblower

Tee ilmoitus täyttämällä tämä lomake:

Ilmoitus koskee seuraavaa NW Suomen yritystä (voit valita usean)

Maximum file size: 20MB

Ilmoittajan tiedot

Ilmoittajan suhde NW Suomeen
Hyväksyn tietojeni tietosuojaselosteen mukaisen käytön