Tietoa Meistä
/
Vastuullisuus ja kestävä kehitys

Vastuullisuus ja kestävä kehitys

Kerabitin liiketoiminta perustuu kestävälle kehitykselle – suojelemme, säilytämme ja edistämme kestävyyttä, energiatehokkuutta, hiilineutraaleja vaihtoehtoja sekä lisäämme luonnon monimuotoisuutta vihreän infrastruktuurin avulla.

Vastuullisuus mahdollistaa tulevaisuuden – Kerabit

Kerabitin liiketoiminta perustuu kestävälle kehitykselle – suojelemme, säilytämme ja edistämme kestävyyttä, energiatehokkuutta, hiilineutraaleja vaihtoehtoja sekä lisäämme luonnon monimuotoisuutta vihreän infrastruktuurin avulla.

Pienennämme toimintamme hiilijalanjälkeä
Tavoitteenamme on pienentää toimintamme hiilijalanjälkeä. Lue lisää kohdasta 10.

Vastuullisuustyö luo osaltaan myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Äärimmäiset sääolosuhteet, mukaan lukien kovat sateet, lisäävät rakennusten suojaamisen ja suurten hulevesimäärien hallinnan tarvetta. Esimerkiksi vähähiilinen Kerabit Nature -vesikate, Aurinkokatot ja viherkatot ovat tärkeä osa tuote- ja palveluvalikoimaamme.

Kerabitilla toimimme aina rehellisesti. Tuotamme sidosryhmillemme lisäarvoa noudattaen samalla korkeita eettisiä ja moraalisia liiketoiminnan periaatteitamme:

 • noudatamme voimassa olevaa lainsäädäntöä ja asetuksia,
 • ylläpidämme ja noudatamme konsernimme toimintaa ohjaavia arvoja,
 • luomme ja pidämme yllä hyviä suhteita kollegoihimme, asiakkaisiimme, toimittajiimme sekä yhteisöihin, joissa toimimme.

Vastuullisuuden osa-alueet

 1. Eettiset ohjeet
 2. Kotimainen tuotanto
 3. Ympäristöystävälliset ja vastuulliset Kerabit-tuotteet
 4. Konsernin ekologiset ratkaisut
 5. Uusiutuvaan energiaan perustuvat ratkaisut
 6. Toimivat ja pitkäikäiset ratkaisut
 7. Rakennusmateriaalien vastuullinen maahantuonti
 8. Jätteiden käsittely ja vähentäminen
 9. Työturvallisuus ja työhyvinvointi
 10. Hiilijalanjälki ja hiilitiekartta

1. Eettiset ohjeet

Nordic Waterproofing -konsernimme Eettiset ohjeet kertovat, miten toimimme vastuullisesti. Jokaisen konsernissamme työskentelevän tulee sitoutua noudattamaan näitä eettisiä ohjeita.

2. Kotimainen tuotanto

Sertifikaatit ja merkit
Kerabit-bitumikatteiden valmistus ja myynti on sertifioitua: Lohjan tehtaalla on ollut ISO 9001 -laatusertifikaatti vuodesta 1995 lähtien ja ISO 14001 -ympäristösertifikaatti vuodesta 2002 lähtien.

Kaikki harmonisoidun tuotestandardin piirissä olevat tuotteemme ovat CE-merkittyjä.

Kerabitilla on Suomen Asiakastieto Oy:n myöntämä Suomen Vahvimmat -sertifikaatti, joka kertoo yrityksen vakaasta pohjasta sekä luotettavuudesta. Lisäksi olemme Luotettava Kumppani.

Kerabit Katoilla on Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämä RALA-pätevyys ja käytössä myös RALA-palaute. Toimintamme laatu on määritelty laatukäsikirjassamme. Laatukäsikirjassa määritellään laatuvastuumme eri toiminnoissa, työturvallisuus sekä toimintamme ympäristö ja siisteys.

Lohjan tehdas on Suomalaisen Työn Liiton jäsen. Kerabit-bitumikatteilla on Avainlippu-merkki. Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä ja siihen liitetään kotimaisuuden lisäksi muita positiivisia arvoja kuten luotettavuus, vastuullisuus ja kotimainen työllistäminen. Avainlippu löytyy kaikkien merkin omaavien tuotteiden tuotetarroista.

Monet tuotteistamme ovat Joutsenmerkittyihin rakennuksiin hyväksyttyjä. Listalla mukana olevat tuotteet ovat Ympäristömerkinnän tarkastamia ja hyväksymiä, eli ne ovat läpäisseet Joutsenmerkin talokriteerien vaatimukset. Listan Joutsenmerkittyihin rakennuksiin hyväksytyistä tuotteistamme löydät täältä.

Olemme Green Building Council Finlandin jäsen. Green Building Councilin keskeisimpiä tehtäviä ovat rakennettuun ympäristöön liittyvien kestävän kehityksen käytäntöjen ja kiinteistöjen ympäristöluokitusten edistäminen, Suomen kytkeminen osaksi kansainvälistä Green Building Council -verkostoa, tiedon ja osaamisen välittäminen sekä vuoropuhelun aktivointi. Olemme mukana kannattamassa BuildingLife-hankkeen toimintaohjelmaa. Tämä tarkoittaa sitoutumista toimintaan kohti hiilineutraalia rakennettua ympäristöä ja hiilitiekartan rakentamista (katso kohta 10).

Kerabit Kattoelementeillä on Kiwa Inspecta Finlandin myöntämä varmennustodistus, joka kertoo tuotteidemme ja prosessiemme laadusta sekä yrityksen luotettavuudesta.

3. Ympäristöystävälliset ja vastuulliset Kerabit-tuotteet

Tuotekehityksessä pyrimme aina huomioimaan tuotteiden pitkäikäisyyden ja teknisen toimivuuden, joka osaltaan vähentää luonnonvarojen käyttöä.

Haasteenamme on pääraaka-aineiden, kuten bitumin, fossiilisuus. Olemme tutkineet vähähiilisempiä raaka-ainevaihtoehtoja ja tuoneet ensimmäisenä markkinoille vähähiilisen tuotesarjan, Kerabit Naturen®. Nature-katteissa fossiilinen bitumi on osittain korvattu uusiutuvilla biopohjaisilla raaka-aineilla sekä kierrätysmateriaaleilla. Kerabit Nature -sarjan tuotteiden valmistamisen hiilipäästöt (GWPtotal) ovat noin 59 % pienemmät kuin tavanomaisen bitumikatteen.

Nature-pintakermi on saatavana LESSNOX®-pintasirotteella. LESSNOX-sirote edistää haitallisten typen oksidien (NOx) hajoamista ja puhdistaa siten ilmaa. Hajoamisen tuloksena syntyvät nitraatit ravitsevat luontoa ja sen kasveja. Tuhannen neliön LESSNOX-katto neutraloi vuodessa saman määrän typen oksideja mitä henkilöauto keskimäärin tuottaa noin 3300 kilometrin ajolla. LESSNOXin vaikutus paremman ympäristön puolesta kestää koko katon käyttöiän ajan. Lisäksi katteen vaalean värin ansiosta kattopinta ei kuumene kuten tumma kate, joten jäähdytysenergian tarve voi olla pienempi.

Osassa kermituotteistamme käytämme kierrätysmateriaalista valmistettua tukikerrosta (polyesteri). Tutkimme jatkuvasti muidenkin kierrätysmateriaalien käyttömahdollisuuksia tuotteidemme raaka-ainekomponentteina, joka on yksi tuotekehityksemme painopisteistä. Haasteena on soveltuvien kierrätettyjen raaka-aineiden riittävä saatavuus ja laatu.

Olemme aloittaneet EPD-ympäristöselosteiden (Environmental Product Declaration) valmistelun päätuotteillemme, jotta asiakkailla olisi kattavaa ja vertailukelpoista tietoa tuotteidemme elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista. Valmiit, kolmannen osapuolen verifioimat ympäristöselosteemme löydät Tuotedokumentit-sivulta, tuotesivuilta sekä EPDHub Librarysta hakusanalla Kerabit.

4. Konsernin ekologiset ratkaisut

Kerabit tarjoaa rakentamiseen monia ekologisia ratkaisuja ja suosimme tarjoamassamme ympäristöystävällisiä tuotteita. Palveluumme kuuluvat myös kattoremontit, joiden yhteydessä toteutamme aurinkokatto- ja lisälämmöneristysratkaisut, viherkatot ja -kannet sekä puiset Kerabit-kattoelementit asennettuina.

Kerabit Kattoelementtien materiaalina käytämme pääosin puuta tai puupohjaisia materiaaleja. Puulla on ainutlaatuinen kyky imeä itseensä hiilidioksidia ja varastoida sitä. Puutuotteet ovat tehokas keino ehkäistä ilmastonmuutosta ja jatkaa sitoutuneen hiilen varastointia.

Valikoimassamme on viherkattotuotteita, ja Kerabit Katto toteuttaa viherkatot kokonaisratkaisuna. Viherkattojen avulla voidaan turvata monipuolisia kaupunkiympäristöjä ja säilyttää eliölajien elinympäristöjä. Lisäksi ne auttavat hulevesien hallinnassa.

Viherkatot pidentävät katon vedeneristyksen käyttöikää, koska vedeneristys on suojassa UV-säteilyltä ja jyrkiltä lämmönvaihteluilta. Useimmissa viherkatoissa käytetään kasvualustaa, jossa hyödynnetään mm. kompostia ja kierrätysvaahtolasia osana raaka-ainetta, mutta täysin kierrätyspohjaista yhteistyökumppaneidemme tarjoamat kasvualustat eivät vielä ole.

Konserniimme kuuluva suomalainen EG-Trading Oy ja ruotsalainen Veg Tech valmistavat maksaruohomattoja. Yhteistyökumppanimme Sempergreenin maksaruohomatossa runkomateriaalina käytetään kookoskuitumattoa. Toimittamiemme kasvillisuusmattojen osalta huomioimme, ettei niissä ole haitallisia vieraslajeja. Osassa viherkatoista käytetään kierrätystekstiileistä valmistettua huopamattoa vettä pidättävänä kerroksena.

Maahantuomistamme muovipohjaisista tuotteista osassa käytetään raaka-aineena kierrätysmateriaalia.

5. Uusiutuvaan energiaan perustuvat ratkaisut

Urakoimme asiakkaillemme uusiutuvien energiamuotojen ja kehittyneiden sekä kestävien teknologioiden käyttöönoton. Kerabit Aurinkokatto -ratkaisujen ohutkalvopaneeli mahdollistaa uusiutuvan energian käyttöönoton myös saneerattavilla katoilla ja haastavissakin kohteissa. Katteen pinnassa kiinni oleva ratkaisu ei juurikaan lisää painoa katolla, eikä ole herkkä tuulen vaikutukselle. Järjestelmän kehityksessä on huomioitu katon vesitiiveys ja pitkäikäisyys, huollettavuus ja ylipäätään tekninen toimivuus. Toimitamme ja asennamme myös perinteisiä aurinkopaneeleita. Loiville katoille tarjoamme ainutlaatuisen kiinnitysmekaniikan: katolle ei lisätä ylimääräistä kuormitusta tai aiheuteta läpikiinnityksestä aiheutuvia vuotoriskejä. Tarjoamme aurinkoenergiamahdollisuuden sekä uudis- että saneerauskohteisiin kattourakan yhteydessä. Valitsemalla vaalean Kerabit-kattopinnan voidaan parantaa aurinkovoimalan tuottotehoa. Myös sähköautojen latauspisteitä on saatavilla kauttamme.

Pidämme huolta, että käyttämämme aurinkopaneelit ovat sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla tuotettuja, eli tuotantoketjussa ei esiinny pakkotyövoimaa eikä paneelien valmistus turmele ympäristöä.

6. Toimivat ja pitkäikäiset ratkaisut

Rakennamme laadukkaasti pitkällä kokemuksella katto-, vedeneristys- ja pihakansirakenteita. Toimiva ja laadukas lopputulos saavutetaan kokeneilla ja koulutetuilla, ammattitaitoisilla työntekijöillä, oikeilla materiaaleilla sekä laatujärjestelmää noudattamalla. Asennuspalveluissamme pyrimme aina huomioimaan asennusratkaisujen pitkäikäisyyden ja teknisen toimivuuden, joka osaltaan vähentää luonnonvarojen käyttöä.

Kerabit Kattohuolto tarjoaa katon elinkaarta pidentävät monipuoliset huolto- ja korjauspalvelut. Vesikaton käyttöikä voidaan jopa tuplata säännöllisellä huollolla.

Pyrimme jakamaan asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme tietoa toimivista ja pitkäikäisistä ratkaisuista. Esimerkiksi suunnittelijoille olemme toteuttaneet suunnitteluohjeistuksia toimivista katto- ja vedeneristysratkaisuista.

Olemme Kattoliiton jäsen. Kattoliitto muun muassa edistää hyvää kattorakentamista ympäristön ja yhteiskunnan tarpeet huomioiden sekä edistää alan työ- ja paloturvallisuutta. Päätavoitteena on yhä toimivammat ja kestävämmät kattoratkaisut suomalaisiin kiinteistöihin.

Maahantuomamme koneellisesti ilmastoidun lattiaratkaisun avulla lattiaongelmakohteita on mahdollista korjata. Ratkaisu auttaa varmistamaan turvallisen sisäilman ja pidentää siten rakennusten käyttöikää merkittävästi.

7. Rakennusmateriaalien vastuullinen maahantuonti

Edellytämme myös toimittajiltamme ja yhteistyökumppaneiltamme toimittajien eettisiin toimintaohjeisiin sitoutumista (Supplier Code of Conduct) ja sen vahvistamista allekirjoituksella.

8. Jätteiden käsittely ja vähentäminen

Hyödynnämme 2-laatuisia kermituotteita esimerkiksi leikkaamalla ne hyötykäyttöön sokkelikaistoiksi. Bitumikatetehtaaltamme tulevat ylimääräiset hukat ja esimerkiksi leikkausjätteet toimitetaan kierrätykseen, josta ne päätyvät asfalttiin. Myös käytön jälkeen purettavista kermeistä suuri osa päätyy asfaltin joukkoon.

Lohjan tehtaaltamme syntyy bitumijätteen lisäksi myös muita jätejakeita, kuten muovikalvoja ja metallia, jotka toimitetaan asianmukaisesti kierrätykseen. Hiekka-/sirotejätettä päätyy esimerkiksi maanrakentamiseen. Lavoja toimitetaan uudelleenkäyttöön ja korjattavaksi, käyttökelvottomat energiapolttoon. Lisäksi tutkimme jatkuvasti muitakin hyötykäyttömahdollisuuksia.

Tehtaaltamme ei aiheudu haitallisia kemikaalipäästöjä ympäristöön.

Urakoinnissa lajittelemme jätteet ja ohjaamme kierrätykseen ne mitkä voidaan kierrättää. Purettaessa bitukermit kierrätetään asfaltin raaka-aineeksi mahdollisuuksien mukaan.

Panostamme kiertotalouteen ja etsimme jatkuvasti uusia kierrätysvaihtoehtoja bitumituotteillemme niiden elinkaaren päätyttyä. Tällä hetkellä suurin osa kierrätettävistä bitumituotteista päätyy asfaltin raaka-aineeksi. Lue lisää RT:n Asfaltin uusiokäytöstä hyötyy niin luonto kuin veronmaksajatartikkelista.

9. Työturvallisuus ja työhyvinvointi

Hyvinvoivat työntekijät ovat tärkein voimavaramme ja turvallisuusnäkökohdat ovat tärkeä osa työtämme. Huolehdimme niin oman henkilöstömme työturvallisuudesta kuin työmaidemme lähellä liikkuvien ulkopuolisten turvallisuudesta. Panostamme työturvallisuuden edistämiseen ja loukkaantumisien ehkäisyyn. Työturvallisuuden ylläpitäminen on joka päivä meidän jokaisen vastuulla, ja siksi kannustamme työntekijöitä parantamaan työturvallisuutta jatkuvasti.

Tarkkaavaisen ja huolellisen työskentelyn tuloksena olemme saaneet vähennettyä työtapaturmien ja loukkaantumisten määrää. Työterveyshuollon lisäksi tuemme henkilöstömme hyvinvointia tarjoamalla liikunta- ja hyvinvointietuja. Tarjoamme töitä myös nuorille, esimerkiksi oppisopimuskoulutusten kautta.

Jokainen tapaturma tutkitaan ja vastaavien tapausten ehkäisemiseksi henkilökunnalle ohjeistetaan työturvallinen tapa toimia. Käytössämme on TR-mittaukset ja turvallisuushavaintomenettely.

10. Hiilijalanjälki ja hiilitiekartta

Laskemme, raportoimme ja pyrimme vähentämään hiilijalanjälkeämme. Laskentaa tehdään GHG-protokollan mukaisesti ja pyritään kehittämään koko ajan tarkemmalle tasolle. Selvityksen piiriin kuuluvat tuotantoyksiköissä ja kaikissa toimipisteissä käyttämämme sähkön ja muun energian määrät. Lisäksi huomioidaan muun muassa työstä aiheutuvasta matkustamisesta, kuljetuksista, nestekaasun, raaka-aineiden ja muiden hankkimiemme materiaalien käytöstä, jätteistä sekä veden käytöstä aiheutuvat päästöt.

Konsernin tavoitteena on hiilineutraalius suoraan omasta toiminnastamme sekä käyttämämme sähkön ja lämmön tuotannosta johtuvien päästöjen, eli Scope 1 ja 2:n osalta vuonna 2030, ja arvoketjun, eli Scope 3:n osalta vuonna 2050. Tavoitteenamme on lisätä materiaalien kierrätystä ja vähentää myös toiminnastamme aiheutuvaa jätettä. Tavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan meidän kaikkien panosta.

Hiilitiekartta
Kerabitin hiilitiekarttaan on koottu toimenpiteitä, joiden avulla pienennetään toiminnastamme aiheutuvien kasvihuonekaasujen määrää. Hiilitiekarttaa päivitetään tarvittaessa. Hiilitiekarttaan pääset tutustumaan klikkaamalla alla olevaa kuvaa:

Toimenpiteitä hiilijalanjälkemme pienentämiseksi
Käytämme Lohjan tuotannossamme merkittävän määrän sähköä. Tuotannossamme on tehty mittavia panostuksia, kuten maakaasun vaihtaminen biokaasuun sekä siirtyminen tuulivoimalla tuotettuun uusiutuvaan sähköön. Pääosin nämä toimenpiteet pienensivät vuotuisia Scope 1&2 CO2e-päästöjämme noin 1,5 miljoonalla kilolla vuodesta 2021 vuoteen 2022. Lohjan tehtaallamme on tehty materiaali- ja energiakartoitus ja pyrimme jatkuvasti parantamaan energiatehokkuuttamme. Vuoden 2023 loppupuolella Lohjan tehtaalle asennettiin 1 MW:n sähkövastuskattila, jonka avulla tuotanto sähköistettiin kokonaan ja samalla saatiin energiatehokkuutta parannettua. Tavoitteenamme on siirtyä asteittain uusiutuvaan energiaan myös muiden toimipisteiden osalta.

Vuoden 2023 alusta alkaen yhtiöidemme omissa ja leasing diesel-autoissa käytetään mahdollisuuksien mukaan vähäpäästöisempää, uusiutuvaa dieseliä.

Lohjan tehtaan katolle asennettiin 2023-2024 uusi 153 kWp aurinkovoimala, jonka vuosituottoarvio on noin 115 MWh. Lisäksi Lohjan konttorirakennuksen katolla olevan aurinkovoimalan vuosituotto, n. 11 MWh, käytetään konttorin sähkön tarpeeseen sekä mm. parkkialueen pihavalaistukseen.

Konsernin raporttimme (englanninkielinen) löytyy https://www.nordicwaterproofing.com/ kohdasta Sustainability > Sustainability reports.

Lisätietoa: Sustainability Manager Jaana Valjus, puh. 050 511 1641, sähköposti: jaana.valjus@kerabit.fi.