Nordic Waterproofing Oy on liittynyt mukaan Green Bulding Council Finlandiin

Haluamme olla osa ratkaisua: Nordic Waterproofing Oy on liittynyt mukaan FiGBC:n toimintaan. Haluamme omalta osaltamme olla mukana eturintamassa luomassa uusia kestävän kehityksen käytäntöjä ja toimintatapoja alallemme.

Green Building Council kokoaa kestävän kehityksen osaamista Suomessa ja edustaa jäseniään aihepiiriin liittyvissä asioissa sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Toiminta ulottuu koko rakennettuun ympäristöön ja sen elinkaareen.

Green Building Councilin keskeisimpiä tehtäviä ovat rakennettuun ympäristöön liittyvien kestävän kehityksen käytäntöjen ja kiinteistöjen ympäristöluokitusten edistäminen, Suomen kytkeminen osaksi kansainvälistä Green Building Council -verkostoa, tiedon ja osaamisen välittäminen sekä vuoropuhelun aktivointi.

Visio on että vuonna 2035 Suomen rakennettu ympäristö on keskeinen osa ilmastonmuutoksen ratkaisua ja toimii kiertotalouden periaatteiden mukaisesti.

Tämä sopii hyvin yhteen konsernimme tavoitteiden kanssa: haluamme edistää kestävää kehitystä. “Nordic Waterproofingin liiketoimintakonsepti perustuu kestävälle kehitykselle – suojelemme, säilytämme ja edistämme kestävyyttä, energiatehokkuutta, hiilineutraaleja vaihtoehtoja sekä lisäämme luonnon monimuotoisuutta vihreän infrastruktuurin avulla.”

Tutustu Green Building Council Finlandiin >