Pyörre-katossa on Kerabit Nature® -vesikate

Lohjan Asuntomessujen Pyörre-talossa myös vesikate on vähähiilinen ja kierrätettävä. Ympäristöystävällisessä Kerabit Nature® -kattotuotesarjassa merkittävä osa bitumista korvataan mäntyöljyllä.

Asuntomessujen mielenkiintoisimman kohteen, arkkitehti Matti Kuittisen suunnitteleman Pyörre-talon (kohde 7) materiaaleista 37 prosenttia on joko kierrätettäviä tai uusiutuvia.

Pyörteen rakentamisessa käytetyistä materiaaleista neljä viidesosaa voidaan joko käyttää uudelleen, hyödyntää uudestaan materiaalina tai energiana. Jätteeksi tulee päätymään vain vajaa viidennes. Pyörteen laskennallinen hiilijalanjälki jääkin alle 15 kgCO2e/m2 ja hiilikädenjälki nousee lähes -12 kgCO2e/m2 saakka.

Kierrätettävä, ympäristöviisas kate

Pyörteen kierrätettävä ja vähähiilinen kattoratkaisu puhdistaa ilmaa, vähentää rakennuksen jäähdytystarvetta ja osallistuu energiantuotantoon. Vesikatteena Pyörteessä on Kerabit Nature LESSNOX®. Kerabit Nature -sarjan tuotteissa merkittävä osa pääraaka-aineesta eli bitumista korvataan mäntyöljyllä, mikä tekee niistä markkinoiden vähähiilisimmät vesikatteet. Mäntyöljyn käyttö ei vaikuta tuotteiden teknisiin ominaisuuksiin tai ulkonäköön.

LESSNOX-pinnoite hajottaa liikenteen ja teollisuuden tuottamia, ihmisille ja luonnolle haitallisia typen oksideja. Tavallista vaaleampana sirote auttaa alentamaan katon lämpötilaa ja näin vähentää jäähdytyksen tarvetta sisätiloissa. Kattopinnan matalampi lämpötila tehostaa myös Kerabit Aurinkokaton® toimintaa.

Pyörteen bitumikattoon on integroitu Kerabit Aurinkokatto®. Tavanomaisista aurinkosähköjärjestelmistä poiketen aurinkopaneelit asennetaan ilman erillisiä kannatinrakenteita, ohutkalvopaneeliratkaisuna, mikä minimoi paitsi tuulikuorma- ja myrskyvaurio-, myös läpikiinnitysten puuttuessa vuotoriskin.

Kierrätysbitumia asfaltissa

Kerabit Nature -tuotteiden valmistuksesta tuotevaihtojen yhteydessä syntyvä sekundakermi, asiakkaiden toimittamat hukkapalat sekä myöhemmin remonttikohteista puretut Kerabit Nature -kermit kierrätetään kierrätysasfaltin raaka-aineeksi. Pyörre-talon Kerabit Nature -katteen ylijäämäpalat on hyödynnetty Asuntomessukohteen 2, ProModin pihaan levitetyn kierrätysasfaltin raaka-aineena.

Suomi on asettanut tavoitteekseen olla kiertotalouden edelläkävijämaa vuoteen 2025 mennessä. Kaikesta rakennus- ja purkujätteestä 10 000 – 15 000 tonnia on bitumikermiä.

–Kierrätetyllä bitumikermillä voitaisiin korvata arviolta yhdestä viiteen prosenttia asfalttituotannon vuosittaisesta bitumin tarpeesta, Kerabitin tuoteryhmäpäällikkö Mikko Nikander arvioi.

Asfaltissa kierrätetty bitumikermi kiertää periaatteessa loputtomiin, sillä vanha asfalttipäällyste voidaan rouhia ja hyödyntää uuden asfalttimassan valmistuksessa sataprosenttisesti.

Lisätiedot: tuotepäällikkö Mikko Nikander, puh. 050 564 2376 tai mikko.nikander@kerabit.fi

Vesikatteena asuntomessukohde Pyörteessä on Kerabit Nature LESSNOX®. Kerabit Nature -sarjan tuotteissa merkittävä osa pääraaka-aineesta eli bitumista korvataan mäntyöljyllä.

Pyörteen Kerabit Nature LESSNOX® -katteen vaalea pinnoite haitallisia typen oksideja, alentaa katon lämpötilaa ja vähentää jäähdytyksen tarvetta sisätiloissa.

Pyörteen bitumikattoon on integroitu Kerabit Aurinkokatto®, jonka aurinkopaneelit asennetaan ohutkalvopaneeliratkaisuna.

Pyörre-talon Kerabit Nature -katteen ylijäämäpalat on hyödynnetty Asuntomessukohteen 2, ProModin pihaan levitetyn kierrätysasfaltin raaka-aineena.

Suuremmat kuvat ladattavissa osoitteessa https://mediabank.kerabit.fi/Browse/Category?companyID=7&categoryID=83