E. Voutilainen Oy sulautuu osaksi SPT-Paintingia 1.6.2022 alkaen

E. Voutilainen Oy sulautuu osaksi SPT-Paintingia 1.6. alkaen. E. Voutilainen keskittyy jatkossakin teollisuuden pintakäsittelyihin SPT:n aputoiminimenä, mutta lakkaa olemasta oma erillinen yhtiönsä. Kaikki toiminta siirtyy SPT-Painting Oy:n Y-tunnuksen alle.

Sulautumisen tavoitteena on synergiaetujen saavuttaminen ja konsernin yhtiörakenteen yksinkertaistaminen.

Sulautumisessa E. Voutilainen Oy:n kaikki vastuut, velvoitteet ja sopimukset siirtyvät SPT-Painting Oy:lle 31.5.2022 ilman sopimuskumppanin erillisiä toimia. Sulautumisella ei ole vaikutusta sopimusten sisältöön tai niissä määriteltyihin velvoitteisiin.

Vastuu SPT-Paintingin liiketoiminnasta siirtyy liiketoimintayksiköiden johtajille

Samassa yhteydessä toimitusjohtaja Harri Vesterinen on päättänyt siirtyä uusiin haasteisiin konsernimme ulkopuolelle. Jatkossa kunkin liiketoimintayksiköiden johtajat vastaavat  toiminnasta:

NW Suomi -konsernin toimitusjohtaja Esa Mäki vastaa kokonaisuudesta.