Tekijät esiin |
Tuotteet

Markus Kalaoja, Kerabit Tuotteet

“Asiakkaan tarpeet muodostavat lähtökohdan työlleni”

Tapaamme Markus Kalaojan, tuoteryhmäpäällikön Kerabit Tuotteilta: “Asiakkaan tarpeet muodostavat lähtökohdan työlleni”

Markus on aloittanut rakennusalan työt vuonna 2005. Välitettävistä tuotteista vastaavana tuoteryhmäpäällikkönä Kerabitilla Markus on työskennellyt vuoden verran.

– Tuoteryhmäpäällikön työ on hyvin monipuolista, Markus kertoo ja kausivaihtelua on jonkin verran. Kesäkaudella suuren osan ajasta vie asiakkaiden tuotekyselyihin vastaaminen puhelimitse ja sähköpostilla. Suunnittelijat esimerkiksi kyselevät paljon viherkattorakenteisiin liittyen, urakoitsija-asiakkaat kyselevät tuotteista, niiden käyttökohteista ja asentamisesta. Aikaa kuluu myös reklamaatioihin, koska virheet tulevat yleensä ilmi heti asennusvaiheessa. Vaikka reklamaatioiden määrä ei ole suuri, vievät ne suhteessa paljon aikaa, koska pyrimme hoitamaan ne mahdollisimman hyvin ja perusteellisesti.

Niin sanotusti kauden ulkopuolella Markuksen työpäiviin sisältyy tuotetietojen kokoamista toimittajilta ja välittämistä jälleenmyyjille, tuoteportfolion ylläpitoa ja päivittämistä eli uusien potentiaalisten tuotteiden etsimistä ja testaamista, tuotedokumentaation ja asennusohjeiden laatimista ja päivittämistä sekä oman tehtaankin tuotteiden kehitykseen osallistumista, vaikka päävastuu niistä onkin toisella tuoteryhmäpäälliköllä. Markus on mukana myös alan kehitysryhmissä, kuten Kattoliiton teknisessä työryhmässä.

– Tässä työssä keskeistä on mielestäni ratkaisukeskeisyys ja asiakaspalveluhenkisyys, Markus jatkaa. Kyllä kaiken lähtökohta on asiakkaiden tarpeet, minkälaisia tuotteita ja tuoteominaisuuksia he odottavat. Toki myös tuotetuntemus ja yleensä rakentamisen ymmärtäminen ovat tärkeitä, sekä alan ohjeistusten tuntemus.

– Palkitsevinta on tyytyväinen asiakas, Markus hymyilee. Saattaa olla, että ensimmäinen kontakti on reklamaatio, joka lopputuloksena onkin pitkäaikainen asiakassuhde. Tai jos asiakas saa tarvitsemansa neuvot ja ne hyviksi toteaa, niin kysyy sitten toisenkin kerran.

Markus kertoo viihtyvänsä Kerabitilla hyvin.

– Toimistolla on hyvä fiilis, innovatiivinen ja luova tila päällä koko ajan, siitä tykkään, Markus sanoo. Täällä tehdään töitä yhdessä ja se on antoisaa.