Etsi lähin jälleenmyyjä
Tuoteryhmäkuva_loivat katot

Loivat katot

Loivilla katoilla tarkoitetaan kattoja, joiden kaltevuus on 1:10 - 1:80.

Loivat katot vedeneristetään hitsattavilla tai kuumabitumilla liimattavilla tuotteilla, jotka valitaan katon kaltevuuden mukaan.

RIL 107-2012  Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjee -julkaisussa määritellään bitumikermin käyttöluokat, jotka kuvaavat katon kaltevuutta (esim. VE40 käyttöluokan katto on loivimmillaan 1:40). Käyttöluokkataulukossa määritellään kaltevuuden edellyttämä rakenne ja käytettävien kermien tuotetuokat. Julkaisussa määritellään myös tuoteluokkien edellyttämät tuoteominaisuudet ja niiden raja-arvot.

Hitsattavien ja kuumaliimattavien tuotteiden asennus on tulityötä, joka edellyttää asianmukaista tulityölupaa.