Underlagsmembran

Tuoteryhmäkuva-aluskatteet

Underlagsmembran är en viktig del av takkonstruktionen.

Valet av underlagsskikt  bör ske med omsorg, särskilt vid icke löpande tak (tegel, plåt, etc.) som inte är vattentäta i sig. Det finns många typer av underlagstak och det spelar roll vilken du väljer. Lättast lösning under plåt- eller tegeltak är ett hängande undertak i plast, men stabilast och tätast är underlag helt i trä med underlagsmembran.

Egenskap Kerabit
RA-TA
60 K+
Kerabit
Protect
Kerabit
Super
Kerabit
700 UB
Kerabit
2200 UB
Kerabit
2500 UB
Kerabit
2600 UB
Fleece
Kerabit
3000 UB
Underlagsmembranets klassificering AKV 1 - AKV 1 AKV 1,
AKK 1
AKK 2 TL 3,
AKK 1
TL 2,
AKK 1
TL 2,
AKK 1
Vikt per kvadratmeter, g 140 130 210 700 2200 2500 2600 3000
Underlagstak av bitumen       x x x x x
Underlagstak av plast x x x          
Stommens
material
Poly-
eten
Poly-
propen
Poly-
propen
Poly-
ester
Glass-
fiber
Förstärkt
polyester
Förstärkt
polyester
Förstärkt
polyester
Diffusionsöppen   x x          
Limkant     x x x x x x
Hängande
montering
x x x x        
Fast montering       x x x x x
Hängande montering
tål påstigning
    x x        
Under bitumentak       x x x x x
Under tegeltak x x x x x x x x
Under plåttak x x x x x x x x
Sandbelagd yta         x x   x
Taket ska monteras inom 1 månad
senast
1 månad
senast
1 månad
senast
1 månad
senast
1 månad
senast
Vid behov
efter
vintern
1 månad
senast
Vid behov
efter
vintern
 
* Om du lägger underlagsmembran sent på hösten, rekommenderar vi att du väljer Kerabit 2500 UB eller 3000 UB, varvid slutreslutatet är bättre och starkare.
I det här fallet kan du montera täckningen på ett brant tak på våren, när det är varmare.