Bitumipaanukate

Shingeltak

Du kan själv lägga ditt shingeltak

Bitumen takshingel är lätta och enkla att bearbeta. Underlaget kan vara tät råspont eller en fuktbeständig byggskiva, t.ex. Wisa-faner. Man kan även beklä gammal och slät takfilt, förutsatt att den är väl fäst. Även ett gammalt tak med plattor duger som underlag för bitumen takshinglen, eftersom underlaget jämnar ut ojämnheter i underlaget.

Bitumen takshinglen lämpar sig för tak med en lutning om minst 1:5. Underlaget utgör en väsentlig del av shingeltaket.