Kerabit 3000 UB

Kerabit 3000 UB är ett underlagsmembran av gummibitumen för produktkategorierna 2, AKE och AKK 1 under tegel- och plåttak. Stommen är av polyester. Produkten har sandströ på övre och undre ytan. De självhäftande kanterna finns på den övre och undre ytan på motstående sidor.

Mått

Tillverkare / Uppdragsgivare
Nordic Waterproofing Oy, Lojo fabrik
Ursprungsland
Finland
Märkning om överensstämmelse med kraven
CE
Brandegenskaper
Tillverkarens brandtestförsäkran
Brandteknisk klassificering

BROOF(t2)

Tillverkarens försäkran om överensstämmelse med kraven
Kerabit taktäckningsmedel av gummibitumen
Kvalitetskontroll
Fabrikens kvalitetskontroll och kvalitetskontrollkontrakt med Eurofins Expert Services Oy
Nominell tjocklek
2,5
Nominell vikt
3000 g/m²
Stommens vikt
170 g/m² (+/- 10 g/m²)
Stomme
förstärkt polyesterfilt
Rullstorlek
1 x 10 m / 10 m²
Förpackningar / pall
32 rllst
Vikt / förpackning
30 kg
Vikt / pall
985 kg

Handhavande och lagring
SBS modifierad gummiasfalts membran skall förvaras på torr och sval plats på lastpallar. Rullarna skall skyddas med plastöverdrag eller skyddsövertäckning. Om temperaturen stiger över +40 °C måste rullarna förvaras oåtkomligt för solljus.

Användningsobjekt
Produkten används i flerlagstäcking som underlag eller mellanlag och som underlag till shingel tak.