Kerabit 700 UB

Kerabit 700 UB är ett underlagsmembran av bitumen för produktkategorierna AKV och AKK 1 som kan användas på fasta träunderlag eller som ett hängande underlagsmembran som tål påstigning.

Underlagsmembranet har polypropenväv på båda sidorna. Membranet har limkant. Membranet har inte sand på ytan.

Kerabit 700 UB lämpar sig för underlagsmembran för plåt- och tegeltak och bitumenshingel.

Produkten är diffusionstät och därför ska täckningen ventileras underifrån.

Mått

Tillverkare / Uppdragsgivare
Nordic Waterproofing Oy, Lojo fabrik
Ursprungsland
Sverige
Märkning om överensstämmelse med kraven
CE
Nominell vikt
700 g/m²
Stomme
polyester
Ytskikt

polypropylenväv

Rullstorlek
1,0 x 30 m / 30 m²
Ytbitumen
gummibitumen
Färger
svart
Förpackningar / pall
24 st
Vikt / förpackning
21 kg
Vikt / pall
529 kg

Montering på fast underlag

Kerabit 700 UB monteras på råspont eller på byggskiva som lämpar sig för ändamålet parallellt med takåsen. Monteringen görs med dold spikning i limkanten.

Approximativ lämplighet för olika yttertakmaterial:

  • bitumenshingel lutning 1:5 eller brantare
  • maskinfalsat plåttak lutning 1:10 eller brantare
  • tegeltak lutning 1:5 eller brantare.

Kontrollera lutningarna och materialen i konstruktionsritningen.

 

Montering av hängande lösningar

Underlagsmembran monteras alltid i tvärgående riktning i förhållande till takstolarna. I hängande lösningar ska lutningen vara minst 1:4 (14˚). Takstolarnas avstånd får vara högst 1 200 mm. Underlagsmembranet monteras på så sätt att underlagsmembranet hänger 10–20 mm mellan taktstolarna.

 

  • Kerabit Tätningslim för fogning av ändfogarna