Kerabit Super

Kerabit Super är ett diffusionsöppet, vattentätt underlagsmembran i produktkategorierna AKV och AKD. Produkten kan användas på tak med en lutning på minst 1:3 både som vindpapp och som underlagsmembran. Tack vare nätförstärkningen tål Super påstigning. Produkten har också en effektiv limkant. Kerabit Super installeras vågrätt.

Eftersom produkten är diffusionsöppen behövs inte nödvändigtvis någon luftspalt i taket mellan värmeisoleringen och underlagsmembranet. Utrymmet kan i stället användas för tilläggsisolering. När luftspalten uteblir minskar också värmesvinnet och konstruktionen blir energieffektivare som helhet.

Mått

Tillverkare / Uppdragsgivare
Nordic Waterproofing Oy, Lojo fabrik
Ursprungsland
Tjeckien
Märkning om överensstämmelse med kraven
CE-märke
Brandteknisk klassificering

klass E

Vattentätning
klass W1
Nominell vikt
210 g/m²
Rullstorlek
1,5 x 50 m / 75 m²
Färger
grå
Förpackningar / pall
25 rll
Vikt / förpackning
16 kg
Vikt / pall
425 kg
Material    fyrlags polypropylenväv med mikroporer  
Sd-värde   0,03 m 
Lufttäthet    0,002 m³ / (m³hPa) 
Regntäthet    tätt med värdet 400 Pa 

 
Stark och hållbar

Underlagsmembranet Kerabit Super består av fyra lager med ett membran med mikroporer i kärnan. Konstruktionen gör materialet hållbart och ger det mycket bra draghållfasthet. Kerabit Super tål påstigning när det monteras hängande. 

  • Tyvek Vindskyddstejp för fogning, reparation och tätning av underlagstak
  • Isola FlexWrap för fästning av underlagstak till skorsten och genomföringar
  • Kerabit Butylband för fastsättning av underlagsskiktet i takfotsplåten samt mellan ribborna och underlagsskiktet