Listtäckning

Tuoteryhmäkuva-7

Listtäckning kerabit 7 ser bra ut på alla branta tak.

Kerabit 7 listtäckning passar för tak med en lutning om 1:1 - 1:3 . Listtäckning passar bra för alla tak men kommer bäst till sin rätt på stora tydliga takfall.

Det finns två färgalternativer.