Vastuullisuus

Edistämme kestävää kehitystä

Nordic Waterproofingin liiketoiminta perustuu kestävälle kehitykselle – suojelemme, säilytämme ja edistämme kestävyyttä, energiatehokkuutta, hiilineutraaleja vaihtoehtoja sekä lisäämme luonnon monimuotoisuutta vihreän infrastruktuurin avulla.

Nordic Waterproofing -konsernissa toimimme aina rehellisesti. Tuotamme sidosryhmillemme lisäarvoa noudattaen samalla korkeita eettisiä ja moraalisia liiketoiminnan periaatteitamme:

 • Noudatamme voimassa olevaa lainsäädäntöä ja asetuksia
 • Ylläpidämme ja noudatamme konsernimme toimintaa ohjaavia arvoja
 • Luomme ja pidämme yllä hyviä suhteita kollegoihimme, asiakkaisiimme, toimittajiimme sekä yhteisöihin, joissa toimimme.


Vastuullisuuden osa-alueet

 1. Eettiset ohjeet
 2. Kotimainen tuotanto
 3. Ympäristöystävälliset ja vastuulliset Kerabit-tuotteet
 4. Konsernin muut ekologiset ratkaisut
 5. Rakennusmateriaalien vastuullinen maahantuonti
 6. Uusiutuvaan energiaan perustuvat ratkaisut
 7. Toimivat ja pitkäikäiset ratkaisut
 8. Jätteiden käsittely ja vähentäminen
 9. Työturvallisuus ja työhyvinvointi

1. Eettiset ohjeet

Nordic Waterproofingin Eettiset ohjeet kertoo, miten toimimme vastuullisesti. Jokaisen konsernissamme työskentelevän tulee sitoutua noudattamaan näitä eettisiä ohjeita.

2. Kotimainen tuotanto

Sertifikaatit ja merkit

Nordic Waterproofing Oy:n Kerabit-tuotteiden valmistus ja myynti on sertifioitua: Lohjan tehtaalla on ollut ISO 9001 -laatusertifikaatti vuodesta 1995 lähtien ja ISO 14001 -ympäristösertifikaatti vuodesta 2002 lähtien. Kaikki harmonisoidun tuotestandardin piirissä olevat tuotteemme ovat CE-merkittyjä. Tutustu sertifikaatteihin.

Lisäksi Nordic Waterproofing Oy:llä on Suomen Asiakastieto Oy:n myöntämä Suomen Vahvimmat -sertifikaatti, joka kertoo yrityksen vakaasta pohjasta sekä luotettavuudesta.

Lohjan tehdas on Suomalaisen Työn Liiton jäsen. Päätuotteilla eli Kerabit-bitumikatteilla on avainlippumerkki. Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä ja siihen liitetään kotimaisuuden lisäksi muita positiivisia arvoja kuten luotettavuus, vastuullisuus ja kotimainen työllistäminen. Avainlippu löytyy kaikkien merkin omaavien tuotteiden tuotetarroista.

Monet tuotteistamme ovat Joutsenmerkittyihin rakennuksiin hyväksyttyjä. Listalla mukana olevat tuotteet ovat Ympäristömerkinnän tarkastamia ja hyväksymiä, eli ne ovat läpäisseet Joutsenmerkin talokriteerien vaatimukset. Listan Joutsenmerkittyihin rakennuksiin hyväksytyistä tuotteistamme löydät täältä.

Nordic Waterproofing Oy on Green Building Council Finlandin jäsen. Green Building Councilin keskeisimpiä tehtäviä ovat rakennettuun ympäristöön liittyvien kestävän kehityksen käytäntöjen ja kiinteistöjen ympäristöluokitusten edistäminen, Suomen kytkeminen osaksi kansainvälistä Green Building Council -verkostoa, tiedon ja osaamisen välittäminen sekä vuoropuhelun aktivointi.

Biokaasua ja vihreää sähköä Lohjan tehtaalla

Pyrimme kehittämään tuotantoamme koko ajan vähähiilisemmäksi. Lohjan tehtaallamme on tehty materiaali- ja energiakartoitus, jonka pohjalta maakaasu on vaihdettu biokaasuksi ja sähkö vihreään sähköön. Nämä toimenpiteet pienentävät vuotuisia CO2-päästöjämme noin miljoonalla kilolla.

Käytämme tuotannossamme merkittävän määrän sähköä ja pyrimme siksi vähentämään sähkönkulutusta jatkuvasti. Olemme esimerkiksi investoineet energiatehokkaampaan kiristehuppulaitteeseen. Lohjan konttorirakennuksen katolla olevan aurinkovoimalan vuosituotto, n. 11 000 kWh, kattaa konttorin sähkön tarpeen sekä mm. parkkialueen pihavalaistukseen. Tulemme lisäämään aurinkosähkön osuutta jatkossa vuosittain.

Muita ympäristötekoja Lohjan tehtaalla

Tarjoamme urakoitsija-asiakkaillemme käytettyjä suursäkkejä uudelleen hyödynnettäväksi tuotteiden suojaamisessa ja kuljetuksessa.

Tehtaaltamme lähtevien toimitusten kuljetuksessa pyrimme valitsemaan vähemmän päästöjä aiheuttavia yhteistyökumppaneita.

3. Ympäristöystävälliset ja vastuulliset Kerabit-tuotteet

Tuotekehityksessä pyrimme aina huomioimaan tuotteiden pitkäikäisyyden ja teknisen toimivuuden, joka osaltaan vähentää luonnonvarojen käyttöä.

Haasteenamme on pääraaka-aineiden, kuten bitumin, fossiilisuus. Olemme tutkineet vähähiilisempiä raaka-ainevaihtoehtoja ja tuoneet ensimmäisenä markkinoille vähähiilisen tuotesarjan, Kerabit Naturen. Nature-katteissa fossiilinen bitumi on osittain korvattu uusiutuvalla mäntyöljyllä. Kerabit Nature -sarjan tuotteiden valmistuksen aikaiset hiilipäästöt ovat noin 25 % pienemmät kuin vastaavien perustuotteiden.

Nature-pintakermi on saatavana LESSNOX®-pintasirotteella. LESSNOX-sirote edistää haitallisten typen oksidien (NOx) hajoamista ja puhdistaa siten ilmaa. Hajoamisen tuloksena syntyvät nitraatit ravitsevat luontoa ja sen kasveja. Tuhannen neliön LESSNOX-katto neutraloi vuodessa saman määrän typen oksideja mitä henkilöauto keskimäärin tuottaa noin 3300 kilometrin ajolla. LESSNOXin vaikutus paremman ympäristön puolesta kestää koko katon käyttöiän ajan. Lisäksi katteen vaalean värin ansiosta kattopinta ei kuumene kuten tumma kate, joten jäähdytysenergian tarve voi olla pienempi.

Osassa kermituotteistamme käytämme kierrätysmateriaalista valmistettua tukikerrosta (polyesteri). Tutkimme jatkuvasti muidenkin kierrätysmateriaalien käyttömahdollisuuksia tuotteidemme raaka-ainekomponentteina. Haasteena on soveltuvien kierrätettyjen raaka-aineiden riittävä saatavuus ja laatu.

Olemme aloittaneet EPD-ympäristöelosteiden (Environmental Product Declaration) valmistelun päätuotteillemme, jotta asiakkailla olisi kattavaa ja vertailukelpoista tietoa tuotteidemme elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista.

4. Konsernin muut ekologiset ratkaisut

Kerabit-tuotteiden lisäksi Nordic Waterproofing Oy -konsernimme tarjoaa rakentamiseen monia ekologisia ratkaisuja:

 • KerabitPro Oy: kattoremontit, joiden yhteydessä toteutamme aurinkokatto- ja lisälämmöneristysratkaisut, viherkatot ja -kannet sekä SeiKatin elementit asennettuina
 • SeiKat Oy: puiset katto- ja parveke-elementit
 • LA Kattohuolto Oy: katon elinkaarta pidentävät monipuoliset huolto- ja korjauspalvelut
 • PlayGreen Finland Oy: aurinkosähköjärjestelmät ja latauspisteet


Lisätietoa konsernistamme

5. Rakennusmateriaalien vastuullinen maahantuonti

Edellytämme myös toimittajiltamme vastuullisuusasioiden huomioimista.

Viherkatot

Kerabitin tuotevalikoimassa on viherkattotuotteita, ja KerabitPro toteuttaa viherkatot kokonaisratkaisuna. Viherkattojen avulla voidaan turvata monipuolisia kaupunkiympäristöjä ja säilyttää eliölajien elinympäristöjä. Lisäksi ne auttavat hulevesien hallinnassa.

Viherkatot pidentävät katon vedeneristyksen käyttöikää, koska vedeneristys on suojassa UV-säteilyltä ja jyrkiltä lämmönvaihteluilta. Useimmissa viherkatoissa käytetään kasvualustaa, jossa hyödynnetään mm. kompostia ja kierrätysvaahtolasia osana raaka-ainetta, mutta täysin kierrätyspohjaista yhteistyökumppaneidemme tarjoamat kasvualustat eivät vielä ole.

Konserniimme kuuluva ruotsalainen Veg Tech tarjoaa maksaruoho-sammalmattoa, jonka valmistuksessa käytetään biohiiltä. Yhteistyökumppanimme Sempergreenin maksaruohomatossa runkomateriaalina käytetään kookoskuitumattoa. Toimittamiemme kasvillisuusmattojen osalta huomioimme, ettei niissä ole haitallisia vieraslajeja. Osassa viherkatoista käytetään kierrätystekstiileistä valmistettua huopamattoa vettä pidättävänä kerroksena.

Kierrätysmateriaalit

Maahantuomistamme muovipohjaisista tuotteista osassa käytetään raaka-aineena kierrätysmateriaalia. Esimerkiksi perustusten kosteudeneristeenä käytettävä Kerabit Sokkelilevy on valmistettu kierrätetystä HDPE-muovista. Sen raaka-ainetta saadaan esimerkiksi saippua-, shampoo- ja muista vastaavista HDPE-muovipulloista.

6. Uusiutuvaan energiaan perustuvat ratkaisut

Mahdollistamme asiakkaillemme uusiutuvien energiamuotojen sekä kehittyneiden ja kestävien teknologioiden käyttöönoton. Esimerkkinä panostuksestamme ovat Kerabit Aurinkokattoratkaisut.

Ohutkalvopaneeli mahdollistaa uusiutuvan energian käyttöönoton myös saneerattavilla katoilla ja haastavissakin kohteissa. Katteen pinnassa kiinni oleva ratkaisu ei juurikaan lisää painoa katolla, eikä ole herkkä tuulen vaikutukselle. Järjestelmän kehityksessä on huomioitu katon vesitiiveys ja pitkäikäisyys, huollettavuus ja ylipäätään tekninen toimivuus.

Konserniimme kuuluva PlayGreen tarjoaa myös perinteisiä aurinkopaneeleita. Loiville katoille PlayGreen tarjoaa ainutlaatuisen kiinnitysmekaniikan: katolle ei lisätä ylimääräistä kuormitusta tai aiheuteta läpikiinnityksestä aiheutuvia vuotoriskejä. Tarjoamme aurinkoenergiamahdollisuuden sekä uudis- että saneerauskohteisiin kattourakan yhteydessä. Myös sähköautojen latauspisteitä on saatavilla PlayGreenin kautta.

Pidämme huolta, että käyttämämme aurinkopaneelit ovat sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla tuotettuja, eli tuotantoketjussa ei esiinny pakkotyövoimaa eikä paneelien valmistus turmele ympäristöä.

7. Toimivat ja pitkäikäiset ratkaisut

Pyrimme jakamaan asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme tietoa toimivista ja pitkäikäisistä ratkaisuista. Esimerkiksi suunnittelijoille olemme toteuttaneet suunnitteluohjeistuksia toimivista katto- ja vedeneristysratkaisuista.

Olemme Kattoliiton jäsen. Kattoliitto muun muassa edistää hyvää kattorakentamista ympäristön ja yhteiskunnan tarpeet huomioiden sekä edistää alan työ- ja paloturvallisuutta. Päätavoitteena on yhä toimivammat ja kestävämmät kattoratkaisut suomalaisiin kiinteistöihin.

Maahantuomamme koneellisesti ilmastoidun lattiaratkaisun avulla lattiaongelmakohteita on mahdollista korjata. Ratkaisu auttaa varmistamaan turvallisen sisäilman ja pidentää siten rakennusten käyttöikää merkittävästi.

8. Jätteiden käsittely ja vähentäminen

Hyödynnämme 2-laatuisia kermituotteita esimerkiksi leikkaamalla ne hyötykäyttöön sokkelikaistoiksi. Bitumikatetehtaaltamme tulevat ylimääräiset hukat ja esimerkiksi leikkausjätteet toimitetaan kierrätykseen, josta ne päätyvät asfalttiin. Myös käytön jälkeen purettavista kermeistä suuri osa päätyy asfaltin joukkoon. Nature-katteiden työmaaleikkuu- ja purkujätteisiin tarjoamme kierrätyssäkkejä.

Lohjan tehtaaltamme syntyy bitumijätteen lisäksi myös muita jätejakeita, kuten muovikalvoja, pahvia ja metallia, jotka toimitetaan asianmukaisesti kierrätykseen. Hiekka-/sirotejäte päätyy esimerkiksi maanrakentamiseen. Lavoja toimitetaan uudelleenkäyttöön ja korjattavaksi, käyttökelvottomat energiapolttoon. Lisäksi tutkimme jatkuvasti muitakin hyötykäyttömahdollisuuksia.

Tehtaaltamme ei aiheudu haitallisia kemikaalipäästöjä ympäristöön.

9. Työturvallisuus ja työhyvinvointi

Hyvinvoivat työntekijät ovat tärkein voimavaramme. Panostamme työturvallisuuden edistämiseen ja loukkaantumisien ehkäisyyn. Työturvallisuuden ylläpitäminen on joka päivä meidän jokaisen vastuulla, ja siksi kannustamme työntekijöitä parantamaan työturvallisuutta jatkuvasti.

Tarkkaavaisen ja huolellisen työskentelyn tuloksena olemme saaneet vähennettyä työtapaturmien ja loukkaantumisten määrää. Työterveyshuollon lisäksi tuemme henkilöstömme hyvinvointia tarjoamalla liikunta- ja hyvinvointietuja. Tarjoamme töitä myös nuorille, esimerkiksi oppisopimuskoulutusten kautta.