Kerabit Paketerad bitumen

Paketerad bitumen eller bitumentackor är blåst bitumen (BIP) som används för fuktisolering och limning av bitumenmembran.

Mått

Tillverkare / Uppdragsgivare
Nordic Waterproofing Oy, Lojo fabrik
Ursprungsland
Tyskland
Åtgång
1,0 - 2,0 kg / m²
Förpackningar / pall
40 pkg
Vikt / förpackning
30 kg
Vikt / pall
625 kg
Genomträngning, 25 °C (1/10 mm) 30...40
Uppmjukningspunkt 95...105 °C
Densitet, 25 °C 1000 - 1100 kg/m3
Brottpunkt, °C < -18
Löslighet, % > 99,5
Flampunkt, °C >  250
Massaförändring, % < 0,5

Användningsområden

Blåst bitumen används varm för strykning eller sprayning i fuktisoleringar samt limning av bitumenmembran.

Hantering och lagring

Bitumen är ett stelt ämne vid normala temperaturer. Den förvaras varm eller värms upp, i till exempel en bitumengryta, till hanterbar temperatur då den ska användas. Långvarig varmförvaring bör undvikas då produkten eventuell kan stelna. Under den varma årstiden bör bitumenflaken förvaras i skugga och undan solljuset.

Miljö

Bitumen är inte miljöfarligt. Små fasta rester kan lämnas på soptippen. Vid stora mängder bör du rådgöra med kommunen.