Användningsvillkor

Genom att använda webbplatsen www.kerabit.fi godkänner du dessa användarvillkor.

1 Omfattning
Dessa användarvillkor gäller all användning av webbplatsen (senare “kerabit.fi-webbplats”) som erbjuds av Nordic Waterproofing Oy och dess dotterbolag KerabitPro Oy (senare “Kerabit” eller “vi”). Dessa användarvillkor kan kompletteras eller ändras när affärsverksamheten ändras. En övergång till och användning av denna webbplats anses avse godkännande av den nuvarande versionen av användarvillkoren.

2 Tjänster
Denna kerabit.fi-webbplats innehåller företagsrelaterade uppgifter och tjänster för att läsas och laddas ned. Vi förbehåller oss rätten att avsluta kerabit.fi-webbplatsens funktion delvis eller helt när som helst. På grund av karaktären på internet och datasystem bär vi inte ansvar för kerabit.fi-webbplatsens fortlöpande funktion.

3 Lagring och användning av besökarens uppgifter
Via kerabit.fi-webbplatsen lagrar vi personuppgifter som sänts genom blanketter eller e-post för egna försäljnings- och marknadsföringsändamål. Vi kan fritt ta kontakt genom att använda de kontaktuppgifter som angetts. Vi överlåter eller säljer inte personuppgifter vidare för fri användning av en extern tredje part. Vi kan dock för vårt eget försäljnings- och marknadsföringsarbete överlåta personuppgifter till samarbetspartners som sköter våra ärenden och lagra personuppgifter i en utomstående applikation eller tjänst, exempelvis ett e-postkommunikationsprogram eller ett kundhanteringsprogram. Vi lagrar uppgifterna så länge det är affärsmässigt nödvändigt. De applikationer och tjänster vi använder kan befinna sig även utanför EU. Användaren har när som helst rätt att begära att hans eller hennes egna uppgifter avlägsnas eller att få tillgång till de egna uppgifterna.

Läs mer om vår dataskyddspolicy i dataskyddsbeskrivningen

4 Behörigheter som gäller uppgifter och dokument
Dessa användarvillkor gäller användningen av samtliga uppgifter, program och dokument på kerabit.fi-webbplatsen. Uppgifter, program och dokument har enligt lagstiftningen om upphovsrätt och internationella avtal om upphovsrätt samt avtal som gäller immateriell egendom ett avtalsenligt skydd.

5 Immateriell egendom
All material på kerabit.fi-webbplatsen, inklusive allt innehåll, information, bilder, illustrationer, grafik, namn, varumärken och logotyper är Kerabits eller dess licensutfärdares egendom. Upphovsrätts- och varumärkeslagarna samt övriga lagar som gäller immateriell egendom skyddar dem. Webbplatsens användare har rätt att bläddra och se på innehållet i webbplatsen. Innehållet i kerabit.fi-webbplatsen får inte ändras, kopieras, säljas, hyras, användas, kompletteras eller utnyttjas på annat sätt utan skriftligt tillstånd som Kerabit gett på förhand.
Användningen av Kerabit-namnet som hänvisning är tillåtet t.ex. när man gör en länk till denna webbplats. Kerabit bör informeras på förhand om sådan användning.

6 Användarens skyldigheter
Vid övergång till kerabit.fi-webbplatsen eller vid dess användning får användaren inte

  • skada andra människor, särskilt minderåriga, eller kränka deras rättigheter;
  • kränka den allmänna sedligheten;
  • kränka immateriella rättigheter eller övrig äganderätter;
  • mata in på webbplatsen sådant innehåll som innehåller virus eller något annat program som kan skada uppgifterna;
  • förmedla, lagra eller ladda ner hyperlänkar eller innehåll som användaren inte har befogenhet till;
  • distribuera oombedda e-postmeddelanden eller obefogade virusvarningar, felvarningar eller motsvarande material;
  • användaren får inte locka till lotterier, kedjebrev, pyramidspel eller motsvarande aktiviteter.

Kerabit kan hindra tillgång till kerabit.fi-webbplatsen när som helst, särskilt om användaren bryter mot någon av förpliktelserna i dessa användarvillkor.

7 Hyperlänkar
Kerabit.fi-webbplatsen kan eventuellt innehålla hyperlänkar till tredje partens webbplatser. Kerabit ansvarar inte för innehållet i webbplatserna i fråga och presenterar eller rekommenderar inte webbplatserna eller deras innehåll som eget. Kerabit övervakar inte informationen på webbplatserna i fråga och är inte ansvarig för deras innehåll och de uppgifter de förmedlar. Användaren har själv ansvar för användningen av webbplatserna.

8 Cookiepolicy och lagring av uppgifter på användarens dator
På Kerabit.fi-webbplatsen använder man cookies, med hjälp av vilka webbplatsen kan utvecklas vidare till allt mer användarvänlig. Cookies är små textfiler som överförs från webbplatsen till hårddisken eller till webbläsaren, som i sin tur kan lagra cookien på hårddisken. En del av innehållet på webbplatsen kan förutsätta godkännandet av cookies för att fungera. Användarens webbläsare godkänner sannolikt cookies med färdiga standardinställningar, men användaren kan också blockera användningen av cookies via webbläsarens inställningar eller genom att ta bort cookies från webbläsaren efter användningen av tjänsten.
Cookies används endast för att kontrollera de uppgifter som kerabit.fi-webbplatsen lagrat på hårddisken. Vi samlar inte in personuppgifter, exempelvis namn eller e-postadresser, via cookies. Uppgifter som samlas in genom cookies slås samman och sammanställs anonymt. Cookies skadar inte användarens enhet eller filer.

Du kan läsa mer om cookies: www.youronlinechoices.eu och www.allaboutcookies.org.

9 Analysverktyg
På vissa sidor använder vi olika analysprogram för att analysera strukturen på vår webbplats. Vi kan kontrollera ifall människor har problem med att förflytta sig på webbplatsen. Med hjälp av analysverktygen kan vi förbättra webbplatsens struktur och erbjuda en bättre upplevelse för besökarna.

Google Analytics
På den här webbplatsen använder vi Google Analytics-webbanalystjänsten som möjliggör en analys av användningen av webbplatsen. För att Google Analytics ska kunna analysera webbplatsens användning, lägger den in cookies i datorn. Med hjälp av cookies överförs och lagras uppgifter som samlats från användningen av webbplatsen i huvudsak på Googles server i USA.
Utgående från den information som fåtts från användningen av webbplatsen bedömer man webbplatsens användning, utarbetar användningsrapporter samt utvecklar webbplatsen. Din webbläsares IP-adress som Google Analytics utrett sammanslås inte med övrig information från Google. Google kan även överlåta informationen till tredje parter, om lagen förpliktar till det, eller om den tredje parten behandlar uppgifter på Googles vägnar.
På den här webbplatsen har man tagit i bruk IP-anonymisering. Det betyder att Google förkortar IP-adressen för de som bor i EU-medlemsländer eller övriga länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan de överförs till USA.
Användningen av cookies kan blockeras via webbläsarens inställningar, men detta kan orsaka brister i webbplatsens funktionalitet. Genom att använda denna webbplats godkänner du att Google behandlar dina personuppgifter på det sätt och för de ändamål som beskrivits ovan. Du kan förhindra insamlingen och användningen av den information som med hjälp av cookies samlats in om användningen av webbplatsen i Google genom att ladda ner och installera ett insticksprogram via följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fi. Observera att insticksprogrammet är webbläsar- och datorspecifikt. Om du tar bort insticksprogrammet, kan information om användningen samlas in. Du kan ta del av Googles dataskyddspolicy på adressen http://www.google.com/intl/fi/policies/privacy/.

Google Tag Manager
Google Tag Manager används för hantering av webbplatsens taggar. När man använder Google Tag Manager lagras inte cookies direkt och inga personuppgifter samlas in. Detta verktyg aktiverar övriga tjänster som samlar information i vissa fall. Google Tag Manager använder inte själv dessa uppgifter.

DoubleClick
Beträffande reklamen använder webbplatsen DoubleClick-tjänsten som möjliggör visandet av reklam för användare både på denna webbplats och andra webbplatser. DoubleClick Ad Exchange är en realtidsmarknad som används tillsammans med Google Display-nätverket, där man kan köpa och sälja annonser.

Hotjar
Hotjar är en tjänst med vilken webbplatsens administratör kan följa vad användaren gör på webbplatsen. Hotjar använder cookies för att förhindra en återinspelning av användarens aktivitet.