Viherkatot - käännetyt rakenteet

Soveltuvin kaltevuus viherkatoille on 1:20…1:50. Näin mahdollistetaan kasveille parhaat olosuhteet ja ehkäistään liikaa vettymistä tai kuivumista. Loivemmat katot (1:50…1:80) ovat mahdollisia varauksin, ja niissä tulee huomioida mm. salaojituksen tärkeys. Jyrkemmät kuin 1:5 vaativat liukumisen estämisen huomioimista, yli 1:3 kaltevuuksilla tarvitaan erikoistoimenpiteitä liukumista vastaan, ja niissä tarvitaan aina tapauskohtainen suunnittelu. Yli 1:1 kaltevuuksia ei suositella viherkatoille lainkaan. Kaltevuudet ja vedenpoisto tulee suunnitella niin, että vesi pääsee esteettä poistumaan katolta.

YP164.jpg YP165.jpg

YP164

Viherkansi tai kattopuutarha
Käännetty rakenne teräsbetonilaatalla

YP 165

Viherkatto, käännetty rakenne
Esim. maksaruoho tai keto-niittykatto

   

 


YP-DET162.jpg YP-DET163.jpg

YP-DET162

Viherkansi tai kattopuutarha
Käännetty rakenne teräsbetonilaatalla
Kattokaivo

YP-DET163

Viherkatto, käännetty rakenne
Esim. maksaruoho tai keto-niittykatto
Kattokaivo

   
YP-DET164.jpg YP-DET165.jpg

YP-DET164

Viherkansi tai kattopuutarha
Käännetty rakenne teräsbetonilaatalla
Liittyminen seinäpinnalle

YP-DET165

Viherkatto, käännetty rakenne
Esim. maksaruoho tai keto-niittykatto
Liittyminen seinäpinnalle

   
YP-DET166.jpg YP-DET167.jpg

YP-DET166

Viherkansi tai kattopuutarha
Käännetty rakenne teräsbetonilaatalla
Reunakorotus

YP-DET167

Viherkatto, käännetty rakenne
Esim. maksaruoho tai keto-niittykatto
Reunakorotus

   
YP-DET169.jpg YP-DET170.jpg

YP-DET169

Viherkansi tai kattopuutarha
Käännetty rakenne teräsbetonilaatalla
Läpivienti

YP-DET170

Viherkatto, käännetty rakenne
Esim. maksaruoho tai keto-niittykatto
Läpivienti

 

Zip-paketti