Viherkattourakointi

Perinteisen kattorakentamisen lisäksi olemme perehtyneet laajasti myös viherkatto- ja kansirakentamiseen.

Yksinkertaisimmillaan viherkatto voi olla katto, jonka kasvillisuus on niittykasvillisuutta tai esimerkiksi maksaruohoa. Kun tavoitellaan muunneltavia viherkattoja tai monimuotoisia kattopuutarhoja, viherkaton suunnittelu ja rakentaminen on rakennusprojektissa otettava ja vihersuunnittelussa.

Ilman vihernäkökulmaakin vesikatot ovat erikoisosaamista vaativa alue sekä suunnittelun että toteutuksen kannalta. Kun katto muuntuu oleskelualueeksi, tärkeä näkökulma suunnittelussa on katolla oleskelun ja liikkumisen turvallisuus. Viherkattojen avulla voidaan luoda parempia asuinympäristöjä ja saada aikaiseksi enemmän kaupunkiluontoa.

Voimme hoitaa hankkeet kokonaisuutena, sillä palvelutarjontamme ja osaamisemme kattaa niin viher- kuin kattorakenteetkin. Kysy asiantuntemustamme hankkeesi tueksi mielellään jo hankesuunnitteluvaiheessa!