Arabian parkki

KerabitProlla oli vastuullaan pihakannen vedeneristystyöt. Pihakansien urakkarajana oli kantavan betoniholvin yläpinta, jonka päälle tehtiin kolminkertainen vedeneristys ja lämmöneristys. Eristettävää pintaa oli kaikkiaan lähes 4000 m2.

Helsingin Arabianrannassa sijaitseva pysäköintilaitos Arabian Parkin pihakansi on palkittu Vuoden kattona. Tunnustus on annettu pysäköintilaitoksen koko vedeneristysratkaisulle. Tämä olikin ensimmäinen kerta, kun Vuoden Katoksi valittiin tämäntyyppinen kattoratkaisu. Vuoden Katto –kilpailun tuomariston mukaan Arabian Parkin suurimmat vahvuudet ovat sen erinomainen sopivuus moderniin kaupunkikuvaan vaativassa ympäristössä. Se kumoaa perinteisen parkkitaloajattelun, sillä se sijoittuu maan alle ja on jopa suurelta osaltaan meren pinnan alapuolella. Sen kansi on hyödynnetty julkisena kaupunkitilana.

Tuomaristo kiitteli myös kohteen erittäin vaativaa teknistä toteutusta, jossa juuri vedeneristyksen merkitys korostuu. Tuomariston mukaan: ”pysäköintilaitoksen sijoittaminen maan sisään on esimerkki nykyaikaisesta monimuotoisesta kaupunkikuvallisesta ajattelusta, jossa autojen olemassaolo hyväksytään, mutta niiden ei anneta hallita maisemaa.

Kaupunkikuvallisesti Arabianrannan kehittyvä asuin- ja liikealue, johon liittyy alueella edelleen toimivaa teollisuutta, on haastava kohde, sillä kantakaupungin läheisyyden, olemassa olevan rakennuskannan, luonnon ja uusien kohteiden yhdistäminen toimivaksi kokonaisuudeksi vaatii kaikkien osa-alueiden tasapuolista huomioon ottamista.” Rakenteellisesti haasteellinen kohde edellytti myös arkkitehtisuunnittelulta paljon. – Ennen kaikkea yhteistyön suunnittelijoiden ja rakentajien välillä on toimittava saumattomasti, arkkitehti Juha Pajakoski Arabian Parkin suunnitelleesta Arkkitehtuuritoimisto B&M:stä painottaa. – Suunnitelmat on myös tarkkaan sovitettava yhteen toimivaksi ja rakennettavaksi kokonaisuudeksi.

Holvista ylöspäin

KerabitProlla oli vastuullaan pihakannen vedeneristystyöt. Pihakansien urakkarajana oli kantavan betoniholvin yläpinta, jonka päälle tehtiin kolminkertainen vedeneristys ja lämmöneristys. Eristettävää pintaa oli kaikkiaan lähes 4000 m². Betoni puhdistettiin ja sen pintaan siveltiin vedeneristeen tartuntaa parantava kumibitumiliuoskerros. Vedeneristeenä on kolminkertainen kumibitumikermieristys. Lämmöneristeenä kansirakenteessa on suulakepuristetuista solupolystyreenilevyistä tehty rakennekerros. Sen päällä on vielä suodatinkangas teräsbetonilaatta varsinaisen kulutuspinnan alustana.

Pihakansien vedeneristys on vaativaa ja tarkkaa työtä, joka on toteutettava erittäin huolellisesti, jotta rakenne toimii tarkoituksensa mukaisesti ja kestää usein myös raskasta käyttöä vuosikymmenten ajan. Palkintoa onkin pidettävä tunnustuksena myös koko pihakansien vedeneristystekniikalle ja erityisesti niiden toteuttamiseen pitkän kokemuksen myötä rautaisen ammattitaidon hankkineelle porukalle. KerabitPro on saanut runsaasti kokemusta samantyyppisistä suurista pihakansityömaista, jotka usein toteutetaan hankalanakin vuodenaikana säiden armoilla, joskus laajojen suojatelttojen alla tiukassa aikataulussa ja muun rakentamisen sallimissa rajoissa. Tällainen kohdehan on ollut esimerkiksi Kauppakeskus Sello molemmissa vaiheissaan. Siinä ei siis Arabian Parkin suhteen ollut mitään uutta.