Perustusten ja perusmuurien kosteuden-, veden-, ja vedenpaine-eristykset

Oikein tehty ja mitoitettu eristys muodostaa rakennuksen terveyden perustan.

Rakennuspaikka määrää, millaisia kuivatusjärjestelyiden ja millainen kosteuden- tai vedeneristyksen tulee olla. Rakennuksen korkeusaseman valinnassa on otettava huomioon rakennuspaikan pinta- ja pohjavesiolot. Maanvastaisten rakenteiden on estettävä maaperän kosteuden ja maahan valuvien pintavesien haitallinen tunkeutuminen rakenteisiin ja sisätiloihin. Rakenteiden on kestettävä myös vajoveden aiheuttaman hetkellisen paineen vaikutus. Tämän vuoksi rakenteet on vähintään kosteuseristettävä.

Rakennusten perustukset ja kellaritilat muodostavat rakennuksen terveyden perustan. Oikein tehty ja mitoitettu eristys on koko rakennuksen laadun ja käyttöiän kannalta ratkaisevaa. Palvelemme ammattitaidolla perusmuurien kosteudeneristyksistä vaativiin vedenpaine-eristyksiin.