Kattoremontit

Koska? Miksi? Miten asiassa edetään?

Koska?

Katemateriaalista riippumatta katon tekniseen käyttöikään vaikuttavat keskeisimmin

  • rakennusaikaiset tai edellisessä korjauksessa tehdyt suunnitteluratkaisut
  • rakennusaikana tai edellisen korjauksen yhteydessä tehdyn työn onnistuminen/li>
  • miten kattoa on huollettu
  • onko pienempiin, havaittuihin ongelmiin puututtu.

Materiaalista riippumatta katto kuin katto voi kestää 50 vuotta, mutta sen käyttöikä voi tippua puoleen jo pelkällä huollon laiminlyömisellä. Rakennusaikana tai edellisen korjauksen yhteydessä tehdyt suunnittelu- ja toteutusratkaisut (tai suunnittelematta jättäminen) vaikuttavat siihen, onko katolla mahdollisuuksia kestää niinkään pitkään. Kun katolla on ikää 15 vuotta tai edellisestä korjauksesta on yhtä pitkä aika, on korkea aika tehdä kuntoarvio ja selvittää tilanne.

Miksi?

Katolla on merkittävä rooli rakennuksen suojana, koska katon kunto heijastuu koko rakennuksen kuntoon. Jos katto ja siihen liittyvät rakenteet eivät toimi oikein, voi muille rakenteille, kuten esimerkiksi julkisivuille, aiheutua merkittäviäkin vahinkoja. Näistä näkökulmista ajatellen katon korjauskustannus on suorastaan pieni verrattuna esimerkiksi julkisivujen korjaamiseen.

Tärkein tavoite kattoremontissa on hankkia katolle lisää käyttöikää ja poistaa aiemmin syntyneet vauriot. Siksi korjaustyössä erityisen tärkeässä roolissa ovat ammattitaito, tarkkuus ja kokemus.

Miten asiassa edetään?

Jos kohteessa on haastavia kattoratkaisuja tai oleellisia muutoksia (kuten esimerkiksi kallistuskorjauksia tai kattomuodonmuutoksia) on suositeltavaa kääntyä ensin suunnittelijan puoleen. Näin voidaan varmistaa tehtävän työn laatu ja saada korjaustyöstä vertailukelpoisia tarjouksia.

Helpommissa peruskorjauksissa voidaankin päästä vähän nopeamminkin eteenpäin. On hyvä muistaa remontin käynnistämiseen liittyvät keskeisimmät toimenpiteet:

  • korjaustarpeen kartoittaminen
  • korjaustoimenpiteiden laadun ja laajuuden selvittäminen
  • (asunto-osakeyhtiöissä yleensä yhtiökokouksen) korjauspäätös.

Verrattuna esim. julkisivu- ja putkiremontteihin, kattoremontti voidaan käynnistää asunto-osakeyhtiössäkin melko nopealla varoitusajalla.

Epävarmoissa tilanteissa huoltopalvelumme auttaa!

Lue kerrostalon kattomuodon muutoksesta

Onnistunut kattoremontti tuo mielenrauhaa vuosikausiksi eteenpäin!Pyydä tarjous kattoremontista!