Katon kuntoarvio

Mikä on kattosi kunto?

Mikä on katon käyttöikä?

Katemateriaalista riippumatta katon tekniseen käyttöikään vaikuttavat keskeisimmin

  • rakennusaikaiset tai edellisessä korjauksessa tehdyt suunnitteluratkaisut
  • rakennusaikana tai edellisen korjauksen yhteydessä tehdyn työn onnistuminen
  • miten kattoa on huollettu
  • onko pienempiin, havaittuihin ongelmiin puututtu
  • onko korjauksissa onnistuttu poistamaan vauriot ja niiden aiheuttaja.

 

katon käyttöikä

Me olemme korjanneet kattoja ikäväliltä 5-110 vuotta. Materiaalista riippumatta tyypillinen katto voi kestää 50 vuotta, mutta sen käyttöikä voi tippua puoleen jo pelkällä huollon laiminlyömisellä. Rakennusaikana tai edellisen korjauksen yhteydessä tehdyt suunnittelu- ja toteutusratkaisut (tai suunnittelematta jättäminen) vaikuttavat siihen, onko katolla mahdollisuuksia kestää niinkään pitkään. Kun katolla on ikää 15 vuotta tai edellisestä korjauksesta on yhtä pitkä aika, on korkea aika tehdä kuntoarvio ja selvittää tilanne. Yksikään käyttöikävuosi ei tule ilmaiseksi!

Mikä on kattosi kunto?

Vesikaton kuntoarvion avulla kartoitetaan katon tilanne. Kuntoarvion tuloksena syntyy raportti, joka sisältää tilannearvion lisäksi ehdotuksen korjausmenetelmästä ja suuntaa antavan arvion korjauskustannuksista. Paljonko katolla on käyttöikää jäljellä ilman kuntoarviossa esitettyjä korjaustoimenpiteitä ja niiden jälkeen? Säännöllinen huolto takaa, että mahdollisuudet katon pitkään ikään säilyvät myös tulevaisuudessa.

Usein kuntoarviota tehtäessä tulee vastaan "onni onnettomuudessa" -tapauksia. Kun ongelmiin päästään puuttumaan ajoissa, säästytään odottamattomilta vahingoilta!

Testaa kattosi kunto - ota yhteyttä!