Bengt Sandberg Byggprodukter AB
Titanvägen 16
38 246 Nybro
Tel. 0481-16 906
http://www.bs-ab.se
Biscaya Tak AB
Linköpingsvägen 10
85731 Sundsvall
Tel. +46 (0) 60-50 07 20
http://www.biscayatak.se
Biscaya Tak AB
Voltvägen 22
83148 Östersund
Tel. +46 (0) 63-10 18 40
www.biscayatak.se
Biscaya Tak Stockholm AB
Telegramvägen 103
132 35 Saltsjö-Boo
Tel. +46 (0) 8-550 606 05
http://www.biscayatak.se
Contaki Entreprenad AB
Telegramvägen 103
13235 Saltsjö-Boo
Tel. 08-74 72 065

Hedbergs Tak AB
Förrådsgatan 4
77424 Avesta
Tel. +46 (0) 226-595 20
http://www.hedbergstak.se
Södertörns Tak AB
Tungelstavägen 174
13755 Tungelsta


Svealandstak AB
Fjärviksvägen 14
65350 Karlstad

www.svealandstak.se